dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

DOTACJE NA PRACE BADAWCZE DLA FIRM

Dofinansowanie będzie udzielane w ramach regionalnego programu WRPO działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”

Dla kogo:

Przedsiębiorstwa, na przeprowadzenie prac B+R własnych lub zakupionych

W ramach programu można uzyskać dotację na:

Ogłoszenie naboru wniosków: grudzień 2017

Dofinansowanie;

– do 80% (dla małych firm),

– do 75% (dla firm średnich)

– do 65% (duże firmy);

Typy projektów, jakie mogą podlegać dofinansowaniu:

Badania prowadzące do opracowania nowych produktów oraz stworzenia linii demonstracyjnej

Zakup aparatury do budowy/rozwoju działu B+R

Projekt mieszany – łączący oba powyższe typy

Koszty kwalifikowalne:

– wynagrodzenia

– usługi jednostki naukowej

– materiały i robocizna do stworzenia linii demonstracyjnej

– surowce do badań

– zakup sprzętu laboratoryjnego

Zapraszamy do kontaktu – analizę możliwości pozyskania dofinansowania wykonujemy bezpłatnie.

Realizacja: Rabanet.pl