dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Referencje

Celg Przedsiębiorstwo GELG Sp. z o.o. współpracuje z panią Beatą Frontczak w zakresie pozyskiwania środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcia wspierające rozwój działalności firmy. Dzięki stałym kontaktom posiadamy bieżące i precyzyjne informacje na temat funkcjonujących programów pomocowych oraz możliwości udziału w nich naszej firmy. Wsparcie doradcze przy opracowywaniu przez nas wniosków pomogło nam już kilkakrotnie w pozyskiwaniu dofinansowania na przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.(…)
Ceramika (...) W ramach projektu dotyczącego wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B p.Frontczak realizowała na rzecz firmy CERAMICA usługi eksperckie w zakresie uzyskania dotacji. Oceniła szanse na jej uzyskanie oraz rzetelnie przygotowała wnioski i biznes plan, co zaowocowało pozytywnym wynikiem i przyznaniem dotacji. Świadczyła również usługi doradcze na etapie realizacji i rozliczenia projektu. (...).
CX Przedsiębiorstwo CX-80 Polska Agata Nadera Dariusz Nadera Spółka Jawna współpracuje z panią Beatą Frontczak w zakresie pozyskiwania środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcia wspierające rozwój działalności firmy. (...) Nasza współpraca zaowocowała pozyskaniem środków na inwestycję w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013, Działanie 1.2, a także w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Fundusz Kredytu Technologicznego.(...)
Elektroplast (...) Dzięki stałym kontaktom posiadamy precyzyjne informacje na temat funkcjonujących programów  oraz możliwości udziału w nich naszej firmy. Nasza współpraca zaowocowała pozyskaniem dofinansowania na projekty inwesycyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2010 (...).
Emerson Firma Emmerson Sp.J. (...) korzystała z doradztwa p. Beaty Frontczak w zakresie zbudowania założeń projektu doradczego oraz sporządzenia wniosku o dofinansowanie i biznes planu do działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (...). Współpracowaliśmy także (...) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. (...). Oba przedsięwzięcia zakończyły się sukcesem (...).
fogo Przedsiębiorstwo Agregaty FOGO Sp. z o.o. współpracuje z panią Beatą Frontczak w zakresie pozyskiwania środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcia wspierające rozwój działalności firmy (...). Nasza współpraca zaowocowała pozyskaniem dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na przedsięwzięcia inwestycyjne. Wysoko oceniamy kompetencje doradcze p. Beaty Frontczak i zamierzamy nadal korzystać ze świadczonych przez nią usług.
HERBA (...) Herba Studio Mścisz i Wspólnicy Sp. j. współpracuje z panią Beatą Frontczak w zakresie pozyskiwania środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcia wspierające rozwój działalności firmy. Dzięki stałym kontaktom posiadamy informacje na temat funkcjonujących programów pomocowych oraz możliwości udziału w nich  naszej firmy (...).
IZBA (...) Obserwowaliśmy Pani zdolność do przełamywania naszych wewnętrznych oporów, umięjętność przekazywania wiedzy i cierpliwość w tłumaczeniu zawiłości unijnych praw. Za tą cierpliwość, za Pani entuzjazm w propagowaniu idei wykorzystywania unijnej pomocy, za tak rzadko spotykaną dobrą robotę dziękujemy (...).
Klimanord  Klima Nord Sp. z o.o. (...) korzystała z doradztwa p.Beaty Frontczak w zakresie (...) działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (...). Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem (...). Obecnie współpracujemy z p.Beatą Frontczak w zakresie nadzorowania wdrożenia projektu, sprawozdawczości i rozliczania. (...) Wysoko oceniamy profesjonalizm p.Frontczak (...).
Lars Firma doradcza VN Laboratorium Innowacji opracowała koncepcje projektów dla naszej firmy, które uzyskały dofinansowanie o łącznej kwocie 4,6 mln złotych. Były to: Projekt (...) pn. „Prace badawczo – rozwojowe nad dofinansowaniem i wdrożeniem do produkcji zintegrowanego zespołu sterująco – pomiarowego (...)", Projekt (...) dot. Opracowania Planu Rozwoju Eksportu i jego wdrożenie, Projekt (...) pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii LARS LOW ENERGY (...)
logit Firma LOGIT Tomasz J. Kowalewski i Wspólnicy Sp. j. składa podziękowania pani Beacie Frontczak za owocną współpracę dotyczącą projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Pani Frontczak realizowała na rzecz firmy LOGIT usługi eksperckie w zakresie uzyskania dotacji (…).Ponadto realizowała wsparcie doradcze na etapie realizacji i rozliczania projektu(…).
mikoajczyk Fabryka Mebil Mikołajczyk Sp. z o.o. od wielu lat współpracuje z Panią Beatą Frontczak w zakresie pozyskiwania środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcia wspierające rozwój działalności firmy. (...) W roku 2010 nasza współpraca zaowocowała pozyskaniem środków finansowych na relizację projektu inwestycyjnego w ramach działania 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. (...) Współpracujemy także w zakresie przedsięwzięć proinnowacyjnych (...).
stefania (...) W roku 2010 nasza współpraca zaowocowała pozyskaniem środków finansowych na realizację projektu pro-eksportowego w ramach działania 6.1 "Paszport do eksportu" (...). Planujemy także dalsze przedsięwzięcia przy realizacji których zamierzamy korzystać ze wsparcia doradczego p. Beaty Frontczak - projekty inwestycyjne, szkoleniowe (...).
RAIS_ Wyrażamy podziękowania za pomoc w transferze technologii dla naszej firmy, który polegał na wdrożeniu naszych pomysłów do ich praktycznego zastosowania w produkcji. Proces ten składał się z kilku faz. Od określenia nowych wyrobów i procesów technologicznych, poprzez analizę rynku i wybór właściwych dostawców, opracowanie montażu finansowego i zapewnienia finansowania środkami UE, a na uruchomieniu produkcji kończąc (...)

Realizacja: Rabanet.pl