dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Współpraca

centrum-transferu

Centrum Transferu Innowacji - współpraca w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

centrum-transferu CompuTec S.A. - współpraca w zakresie wdrażania projektów informatycznych dofinansowanych ze środków UE
FIRMA-2000 Firma 2000 - współpraca w zakresie przygotowywania i realizacji projektów szkoleniowych i doradczych współfinansowanych ze środków UE
FIRMA-2000 Fundacja Centrum Innowacji FIRE - współpraca w ramach projektu „Proinnowacyjna usługa zwiększania roli produktów i usług opartych na wiedzy w działaniach MSP” finansowanego z Działania 5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
harvest Harvest Podatki i Finanse Sp. z o.o. - współpraca w zakresie realizacji usług doradczych
banerki-i-lab5 HOST - współpraca w zakresie wdrażania projektów informatycznych  finansowanych ze środków UE
itepib Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy - współpraca w realizacji prac badawczych ramach programu strategicznego Innowacyjne Systemy Wspomagania Technicznego Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
banerki-i-lab3 IT ADVISOR - współpraca w zakresie wdrażania projektów informatycznych  finansowanych ze środków UE
kawczyn Gmina Kawęczyn - współpraca w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
kig Konińska Izba Gospodarcza - współpraca w zakresie prowadzenia szkoleń i przygotowywania projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
malanów gmina Gmina Malanów - współpraca w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
bank milenium BANK MILLENNIUM - współpraca w zakresie pośrednictwa finansowego i informowania klientów banku o możliwości uzyskania dotacji ze środków krajowych i UE
milenium MILLENNIUM LEASING - współpraca w zakresie pośrednictwa finansowego
nuvarro NUVARRO - współpraca w projekcie „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach” finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
log-wir Stowarzyszenie Wielkopolska Inicjatywa Regionalna - współpraca w zakresie realizacji usług doradczych i projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
centrum-transferu Supremo - współpraca w zakresie wdrażania projektów informatycznych dofinansowanych ze środków UE
wilczyn Gmina Wilczyn - współpraca w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
banerki-i-lab4

QUESTY - współpraca w zakresie wdrażania projektów informatycznych  finansowanych ze środków UE

Realizacja: Rabanet.pl